Thanh toán

Thông tin tài khoản

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Chi nhánh Thanh Trì

Số tài khoản: 0200 5028 9665

Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Tuân

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Chi nhánh Việt Hưng

Số tài khoản: 1912 0463 501013

Chủ tài khoản: Trần Thị Lan Anh

 

0989 326 372